چیدمان اتاق کودک به سبک مونته سوری

چیدمان اتاق کودک به سبک مونته سوری

مونته سوری یک روش آموزشی است که توسط خانم ماریا مونته سوری یک پزشک ایتالیایی ابداع شد. این روش رویکردی کودک محور به آموزش دارد و مبتنی بر مشاهدات تجربی کودکان است. روش مو ...

کودکان و اتاق خواب مشترک

کودکان و اتاق خواب مشترک

با افزایش قیمت مسکن و وضعیت نامطلوب اقتصادی، خانواده ها بیش از پیش در تامین فضای کافی خانه برای فرزندان خود دچار مشکل هستند. امروزه بسیاری از خانواده ها مجبور هستند یک ات ...

از آخرین رویدادها مطلع شوید.