چیدمان اتاق کودک به سبک مونته سوری

چیدمان اتاق کودک به سبک مونته سوری

مونته سوری یک روش آموزشی است که توسط خانم ماریا مونته سوری یک پزشک ایتالیایی ابداع شد. این روش رویکردی کودک محور به آموزش دارد و مبتنی بر مشاهدات تجربی کودکان است. روش مو ...

۱۰ فعالیت محیط زیستی برای کودکان

۱۰ فعالیت محیط زیستی برای کودکان

در این مقاله ، قصد داریم برخی از فعالیتهای عملی را که می تواند به کودکان خردسال کمک کند تا آگاهی بیشتری نسبت به محیط زیست کسب کنند، معرفی کنیم. ۱. بازیافت به کودکتا ...

چگونه به کودکان درباره پول آموزش بدهیم؟

چگونه به کودکان درباره پول آموزش بدهیم؟

پول، علف خرس نیست. این عبارتی است که به بسیاری از ما وقتی کوچکتر بودیم، گفته شده است و اغلباً آموزش مسائل مالی به همین جمله ختم شده است. آموزش مسائل پولی به کودکان کار ...

کودکان و اتاق خواب مشترک

کودکان و اتاق خواب مشترک

با افزایش قیمت مسکن و وضعیت نامطلوب اقتصادی، خانواده ها بیش از پیش در تامین فضای کافی خانه برای فرزندان خود دچار مشکل هستند. امروزه بسیاری از خانواده ها مجبور هستند یک ات ...

 آموزش زبان اشاره به کودکان

آموزش زبان اشاره به کودکان

در این مقاله ابتدا با مفهوم زبان اشاره برای کودک آشنا شده، مزایای آن را بررسی می کنیم و نحوه ی آموزش زبان اشاره به نوزادان و نوپایان را مورد بحث قرار می دهیم. در میانمطال ...

از آخرین رویدادها مطلع شوید.