چیدمان اتاق کودک به سبک مونته سوری

چیدمان اتاق کودک به سبک مونته سوری

مونته سوری یک روش آموزشی است که توسط خانم ماریا مونته سوری یک پزشک ایتالیایی ابداع شد. این روش رویکردی کودک محور به آموزش دارد و مبتنی بر مشاهدات تجربی کودکان است. روش مو ...

تنها بازی کردن کودک؛ فواید و راهکارها

تنها بازی کردن کودک؛ فواید و راهکارها

تشویق کودک نوپا به انجام بازی های مستقل مخصوصا اگر از نوزادی عادت به تنها بازی کردن نداشته باشند، کار سختی است. اما با صبر و حوصله زیاد و به کارگیری یکسری نکات تخصصی موفق ...

از آخرین رویدادها مطلع شوید.